Смењен в.д. директора Агенције за заштиту животне средине

Смењен в.д. директора Агенције за заштиту животне средине

Смењен в.д. директора Агенције за заштиту животне средине

Ovo je štetočina koja je protiv privrednika, od kojih ova država živi, pokretala prekršajne prijave za nepodnošenje izveštaja o uvozu robe koja podleže taksi za tokove otpada i izlagala ih represivnih kaznenoj politici od 500,000 rsd za DOO firme čak i kad je naknada svega par hiljada dinara. Do danas nismo dobili odgovor od te agencije zašto nisu privrednicima jednostavno dostavljali obračun naknade i zašto su privrednicima tražili da podnose izveštaj kad podatke već imaju od carine i čemu ta agencija služi ako mi treba da radimo njihov posao? Nadam se da ovakvi likovi neće više raditi u službama koje treba da budu servis privredi i da će odgovarati za štetu.
Kompletan tekst možete pročitati na linku