Извештај са састанка

Извештај са састанка

Извештај са састанка

Дана 09.03.2022. одржан је састанак између удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“ и представника Министарства за заштиту животне средине и Агенције за заштиту животне средине поводом иницијативе удружења за поједностављењем процедуре наплате накнаде за токове отпада кад су у питању увозници.

На састанку смо разменили информације и дотакли смо се битних питања која се тичу тренутне процедуре извештавања и обрачуна накнаде кад су у питању увозници. Заједнички циљ је уређен систем, ефикасна и једноставна услуга наплате накнаде за токове отпада и заштита животне средине.

Удружење сматра да је процедура непотребно компликована и да уводи у правну несигурност што је супротно стратегијама дигитализације (поједностављења и смањења административних оптерећења) и сузбијања сиве економије. Тражили смо одговоре на следећа питања:

– зашто се обрачун не врши на царини као за физичка лица
– зашто агенција за заштиту животне средине тражи податке које већ добија од царине уместо да пошаље обрачун
– зашто се крше начела економичности и принцип сразмерности, што је у супротности за Законом о општем управном поступку
– зашто су предвиђене казне више за прекршајну одговорност него за кривичну
– на који начин се наплаћује накнада за токове отпада од нерегистрованих субјеката који у промет пуштају шверцовану робу
– зашто се угрожава углед привредних субјеката јавним објављивањем списка оних који нису доставили извештај кад нису исцрпљени сви механизми покушаја наплате накнаде
– да ли је агенција поднела прекршајне пријаве и против Министарства финансија, БИА-е, амбасада и осталих који су на јавном списку или само против привредника
– зашто се од регистрованих увозника тражи изјава да ништа није увежено кад се тај податак лако може повући са царине

Агенција за заштиту животне средине се суочава са следећим проблемима:

– тарифни бројеви нису увек усклађени са врстом робе која се увози. Пример су врсте производа које могу бити електричне и не морају, али су под истим тарифним бројем па подаци од царине нису 100% усклађени са накнадом за токове отпада.
– постоје несавесни субјекти који избегавају плаћање ове накнаде па затварају постојеће радње и отварају нове, углавном кад је у питању увоз половних аутомобила

Договорено је да ћемо у наредном периоду уложити заједничке напоре како би се нашло адекватно решење у интересу привредника, буџета и заштите животне средине. Предлог решења је да Агенција приликом слања обавештења достави и обрачун по основу података добијених од царине уз рок за примедбе уколико се подаци са царине не слажу са стварним стањем или да процедура буде идентична процедури за физичка лица на самој царини , да се усклади законска регулатива и да се активирају механизми наплате кад су у питању нерегистровани субјекти како се не би слала порука да је исплативије шверцовати робу и радити на црно него радити регистровани и легално. Упућен је и захтев да се списак привредних субјеката који нису поднели извештај уклони са сајта како би се прекинуло са етикетирањем и каљањем угледа регистрованих привредних субјеката.

Удружење су представљали заступник Милена Амон и адвокати које је удружење ангажовало да нас заступају Душица Јеж Бојовић, Филип Гњатовић и Милан Милутиновић

#GrađaniImajuMoć