Анкета - Удружење позива привреднике за заједничко решавање проблема!

Дана 09.03.2022. одржан је састанак са Министарством за заштиту животне средине и договорено је да покушамо да дођемо до решења које одговара свима. У случају да је и Ваша фирма на јавном списку Агенције позивамо Вас да нам помогнете да решимо овај заједнички проблем тако што ћете одговорити на питања у овој краткој анкети и тако што ћете ваше правне службе упознати са анализом коју смо урадили како би адекватно могли да вас бране пред прекршајним судом.

Питања/анкета:

Анкета је тајна. Можете одабрати једну или више опција као одговор.

    Који је разлог неподношења извештаја агенцији ?

    Да ли бисте платити накнаду за токове отпада на увежену робу:

    На који начин сматрате да је наједноставније спровести процедуру наплате накнаде за токове отпада:

    Друго (образложите) (opciono)