ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ПИТАЊА КОЈА СМО ПОСТАВИЛИ У ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Удружење се ангажовало јер нам је велики број чланова скренуо пажњу на ову штетну праксу Агенције за заштиту животне средине због чега смо одлучили да ангажујемо адвокатске канцеларије.

АДРЕСЕ НА КОЈИМА ЈЕ УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;

– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

1. Koliko prekršajnih postupaka je vođeno (pokrenuto) protiv privrednih društava i preduzetnika, koji su kvalifikovani kao uvoznici, u poslednjih pet godina, po godinama od 2017. do 2022. godine, zbog sumnje da su učinili prekršaj iz člana 274. stav 1. tačka 5) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara zbog nedostavljanja izveštaja iz člana 144. stav 4 u vezi sa stavom 1 istog zakona (izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada)?

– Ako nije moguće izdvojiti uvoznike od proizvođača i ostalih subjekata koji su označeni kao eventualni prekršajni subjekti onda se naše pitanje broj 1 odnosi na sve subjekte a ne samo na uvoznike.
– Ako nije moguće odgovoriti koliko je prekršaja vođeno godišnje u poslednjih pet godina onda nam odgovorite koliko je vođeno ukupno u poslednih pet godina.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

2. Колико прекршајних поступака је вођено (покренуто) против привредних друштава и предузетника,који су квалификовани као увозници, у последњих пет година, по годинама од 2017. до 2022. године, због сумње да су учинили прекршај из члана 90. став 1. тачка 12) Закона о управљању отпадом због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (извештај о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше
питање број 2 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колико је прекршаја вођено годишње у последњих пет година онда нам одговорите колико је вођено укупно у последних пет година.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

3. Колико је привредних друштава и предузетника који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, оглашено кривим због учињеног прекршаја из члана 274. став 1. тачка 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона (извештај о количини и врстипроизведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 3 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника оглашено кривим у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колико је оглашено кривим укупно у последних пет година.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

4. Колико је привредних друштава и предузетника који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, оглашено кривим због учињеног прекршаја из члана 90. став 1. тачка 12) Закона о управљању отпадом због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (извештај о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 4 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника оглашено кривим у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колико је оглашено кривим укупно у последних пет година.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

5. Koliko je privrednih društava i preduzetnika koji su kvalifikovani kao uvoznici u poslednjih 5 godina, po godinama od 2017. do 2022. godine, oslobođeno od odgovornosti da su učinili prekršaj iz člana 274. stav 1. tačka 5) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara zbog nedostavljanja izveštaja iz člana 144. stav 4 u vezi sa stavom 1 istog zakona (izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 5 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника ослобођено од одговорности у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колико је ослобођено од одговорности укупно у последних пет година.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

6. Колико је привредних друштава и предузетника који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, ослобођено од одговорности да су учинили прекршаја из члана 90. став 1. тачка 12) Закона о управљању отпадом због недостављањa извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (извештај о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 5 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника ослобођено од одговорности у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колико је ослобођене од одговорности укупно у последних пет година.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

7. Колики је укупан износ прекршајних новчаних казни које су изречене привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, због тога што су оглашени кривим за прекршај из члана 274. став 1 тачка 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона (извештај о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада)?

– Ako nije moguće izdvojiti uvoznike od proizvođača i ostalih subjekata koji su označeni kao eventualni prekršajni subjekti onda se naše pitanje broj 5 odnosi na sve subjekte a ne samo na uvoznike.
– Ako nije moguće odgovoriti koliki je iznos ukupno naplaćenih novčanih kazni u poslednjih pet godina po godinama onda nam odgovorite koliki je ukupan iznos naplaćenih novčanih kazni u poslednjih pet godina ukupno.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

8. Колики је укупан износ прекршајних новчаних казни које су изрициане у пракси привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, због тога што су оглашени кривим за прекршај из члана 90. став 1. тачка 12) Закона о управљању отпадом због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (извештај о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 5 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колики је износ укупно наплаћених новчаних казни у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колики је укупан износ наплаћених новчаних казни у последњих пет година укупно.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

9. Koliki je ospeg novčanih kazni koje su izricane u praksi privrednim društvima i preduzetnicima koji su kvalifikovani kao uvoznici u poslednjih 5 godina, po godinama od 2017. do 2022. godine, zbog toga što su oglašeni krivim za prekršaj iz člana 274. stav 1 tačka 5) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara zbog nedostavljanja izveštaja iz člana 144. stav 4 u vezi sa stavom 1 istog zakona (izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada)?

– Ako nije moguće izdvojiti uvoznike od proizvođača i ostalih subjekata koji su označeni kao eventualni prekršajni subjekti onda se naše pitanje broj 5 odnosi na sve subjekte a ne samo na uvoznike.
– Ako nije moguće odgovoriti koliki je opseg izrečenih novčanih kazni u poslednjih pet godina po godinama onda nam odgovorite koliki je opseg izrečenih novčanih kazni u poslednjih pet godina ukupno.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

10. Koliki je ospeg novčanih kazni koje su izricane privrednim društvima i preduzetnicima koji su kvalifikovani kao uvoznici u poslednjih 5 godina, po godinama od 2017. do 2022. godine, zbog toga što su oglašeni krivim za prekršaj iz člana 90. stav 1. tačka 12) Zakona o upravljanju otpadom zbog nedostavljanja izveštaja iz člana 75. stav 3 istog Zakona odnosno člana 4. stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada)?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 5 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колики је опсег изречених новчаних казни у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колики је опсег изречених новчаних казни у последњих пет година укупно.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

11. Колики је укупан износ ненаплаћених такси привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници посебних токова отпада у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални таксени обвезници онда се наше питање број 9 односи на све субјекте а не само на увознике.
– Ако није могуће одговорити колики је износ укупно ненаплаћених такси у последњих пет година по годинама онда нам одговорите колики је укупан износ ненаплаћених такси у последњих пет година укупно.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

12. Колико је укупно увежено јединица производа, који се сматрају посебним токовима отпада у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године?

– Ако није могуће одговорити колико је увежено јединица производа који се сматрају посебним токовима отпада у поседњих пет година по годинама онда нам одговорите колико је таквих производа увезено у последњих пет година укупно.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

13. Колико је укупно привредних друштава и предузетника увезло макар једну јединицу производа који се сматра посебним токовима отпада у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године?

– Ako nije moguće odgovoriti koliko je privrednih društava i preduzetnika uvezlo makar jednu jedinicu proizvoda koji se smatraju posebnim tokovima otpada u posednjih pet godina po godinama onda nam odgovorite koliko je privrdnih društava i preduzetnika uvezlo makar jednu jednicu proizvoda koji se smatraju posebnim tokovima otpada u poslednjih pet godina ukupno.

УПУЋЕН ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВАЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА АДРЕСЕ:

– Прекршајни суд у Београду;
– Прекршајни апелациони суд;
– Агенција за заштититу животне средине;
– Министарство екологије;
– Привредна комора;
– Управа Царина;
– Републички завод за статистику.

Очекујемо одговор који ће бити објављен.

Учланите се

Члановима удружења пружамо подршку у проналажењу адекватне правне помоћи у поступцима које СЕПА покреће. Учланите се

Поставите питање - Адвокатска канцеларија

За питања проблема процедура везаних за наплату накнаде за токове отпада одговара адвокатска канцекарија. Уколико имате питања или желите да закажете састанак, можете то учинити путем електронске поште.

    Напомена: Ваша адреса е-поште неће бити објављена.